Бібліотеки – суб’єкт протидії інформаційній агресії

Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати /Максим Рильський/.

Бібліотеки – суб’єкт протидії інформаційній агресії та захисту культурного простору держави

Значення бібліотеки як суб’єкта комунікації зростає в сучасних умовах. Збільшення обсягів інформаційних потоків, призводить до ускладнення можливості пошуку й адекватного сприйняття нової інформації окремою особистістю. Необхідно враховувати появу в джерелах навмисної дезінформації, спотвореної інформації.

З метою ефективної протидії поширенню інформації, спрямованої на розпалювання ворожнечі, насильства та ненависті, захисту молоді від впливу інформації, яка несе загрозу її морально-психічному здоров’ю, необхідно проведення у бібліотеках України масштабної попереджувальної роботи щодо неприпустимості поширення подібної інформації. Якість інформаційно-аналітичної роботи залежить від швидкості пошуку і обробки інформації; рівня підготовки інформаційних працівників, бібліографів; постійного вдосконалення ними отриманих навиків роботи з інформацією.

Здатність знайти у великому масиві найціннішу інформацію і швидко донести її до споживача, особливо юнацького віку, висуває в авангард інформаційної боротьби саме спеціалістів юнацьких бібліотек.

Запропоновані в розділі видання мають сприяти виявленню «шкідливої» інформації в засобах масової інформації на будь-яких носіях, правильному користуванню джерелами інформації, у т. ч. поширеними за допомогою мережі Інтернет.

Бусол Т. Деякі аспекти організації роботи інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної влади / Тетяна Бусол // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 75 – 87.

Розкрито особливості трьох рівнів інформаційно-аналітичної діяльності: інформаційно-технологічного, інформаційного та аналітичного.

Вітушко А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки / Антон Вітушко // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 181 – 191.

Порушується питання загроз, що несуть соціальні мережі. Розглядаються шляхи вирішення проблем інформаційної безпеки під час використання соціальних мереж у бібліотечному інформаційно-аналітичному виробництві.

Вітушко Н. Інформаційно-аналітичне дослідження на замовлення органів державної влади: особливості організації етапу підготовки інформаційної бази / Наталія Вітушко // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 245 – 258.

Розглядаються особливості організації початкового етапу процесу інформаційно-аналітичного дослідження – визначення його мети й підготовки інформаційної бази з використанням електронних джерел.

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 с.

Горовий В. Національні інформаційні ресурси в контексті посилення глобальних інформаційних впливів / Валерій Горовий // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 7 –21.

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : монографія / В. М. Горовий. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2005. – 300 с.

Гранчак Т. Становлення бібліотеки як суб’єкта політичної комунікації / Тетяна Гранчак // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 38 – 55.

Стаття присвячена розкриттю процесу перетворення соціального інституту бібліотеки з інформаційної бази та каналу політичної комунікації на суб’єкт політико-комунікативної взаємодії, висвітлено вплив на цей процес техніко-технологічних, економічних, політичних, релігійно-ідеологічних та культурно-освітніх чинників.

Е-соцмережі як інструмент політичного тиску та контролю // Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 99 – 123.

Немченко О. Информационный терроризм в Украине / О. Немченко // Практич. психологія та соц. робота. – 2009. – № 5. – С. 72 – 74.

Парфенюк І. М. Іноземна культурна продукція в інформаційному просторі України / І. М. Парфенюк // Укр. інформ. простір. – 2013. – № 1, ч. 2. – С. 76 –82.

Парфенюк І. М. Інформаційна зброя: вплив на культуру / І. М. Парфенюк // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2012. – № 1. – С. 97 – 100.

Парфенюк І. М. Українська культура під впливом інформаційних війн / І. М. Парфенюк // Акт. проблеми історії, теорії та практики худож. культури : зб. наук. пр. – 2011. – № 26. – С. 11 – 19.

Світова практика цензури і фільтрації контенту в мережі Інтернет // Соц. мережі як чинник розвитку громад. сусп-ва / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 187 – 220.

Сенченко М. Інформаційна війна та її вплив на культуру / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 9. – С. 3 – 8.

Челак О. Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки / Олександр Челак // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 7–10.