Правовий статус військовополонених

Правовий статус військовополонених : бібліогр. покажч./ [уклад. Г. Буркацька ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2022. – 32 с.

Кого називають військовополоненими? Які існують правила поводження з військовополоненими у світі? Як обмінюють полонених? Чи можуть обмінювати засуджених військовополонених?

Відповіді на ці та інші питання інституту воєнного полону визначаються міжнародним гуманітарним правом, так званим правом війни. Питання міжнародно-правових норм поводження та захисту військовополонених особливо гостро постали в умовах російсько-української війни.

 Бібліографічний покажчик пропонує перелік міжнародноправових та імплементованих в українське законодавство документів щодо військовополонених. Друковані публікації та електронні ресурси конкретизують практику застосування норм і правил поводження та захисту військовополонених у сучасних військових конфліктах з ­акцентом на війну в Україні.

 Покажчик може стати порадником для тих, хто спілкується з військовими, поверненими з полону і допомагає їм швидше адаптуватися.