Пігулки для медіаосвіти

Посібники, навчальні програми, методичні розробки, iнноваційні практики

Українське суспільство потребує розширення доступу до навичок формування медійної та інформаційної грамотності в умовах пропагандистсько-психологічних війн, інформаційної пандемії.

Пропонуємо вам інформацію про нові книжки і публікації вчених, педагогів-теоретиків медіаосвіти, а також про навчальні посібники, методичні розробки, інноваційні практики освітян які, розширять межі ваших знань, привнесуть сучасні нові елементи в освітній процес.

Абетка візуальної грамотності [Електронний ресурс] / І. Баликін, О. Волошенюк, О. Чорний, О. Федченко ; ред. : О. Волошенюк, В. Іванов, Р. Євтушенко. – Київ : АУП, ЦВП, 2019. – 80 с. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : https://www.aup.com.ua/abetka-vizualnoi-gramotnosti/. – Дата звернення : 14.10.2022.

Діти і навіть підлітки часто не вміють самостійно планувати свої вчинки. Значну частину поведінкових моделей діти беруть з реклами, коміксів, а найчастіше – з мультфільмів. Для того,щоб декодувати мову зображень, треба знати його абетку – першоцеглинки візуальної грамотності.

Авторські заняття від медіапедагогів-лідерів: медіаосвітні практики в позакласній роботі учнів 5–7 класів / О. Волошенюк, І. Іванюк, О. Кущ, Г. Шевченко ; ред. : В. Іванова, О. Волошенюк. – Київ : ЦВП, АУП, 2017. – 50 с.

Академія української преси розвиває та підтримує обміни досвідом українських медіапедагогів. Поряд із упровадженням медіаграмотності під час викладання інтегрованих практик, спеціалізованих/факультативних курсів, розвивається і позакласна медіаосвітня діяльність, як необхідна умова створення наскрізної медіаосвітньої системи навчального закладу. Збірка пропонує інноваційні практики медіапедагогів.

Бабійчук Т. В. Сучасна медіаосвіта: відеофрагменти художніх творів на заняттях української мови і літератури в педагогічному коледжі : наук.-метод. посіб. / Т. В. Бабійчук. – Житомир : Євенок О. О., 2017. – 369 с.

Розглянуто теоретичні питання методики створення та використання відеофрагментів на заняттях української мови та літератури. Запропоновано концепцію впровадження відеофрагментів художніх творів у роботу викладача.

Посібник містить методичні рекомендації, зразки занять та позанавчальних заходів.

Бачити – не вірити : посіб. з перевірки фактів щодо маніпульованого відео [Електронний ресурс] / Надін Аджака, Гленн Кесслер, Елізе Семюелз // The Washington Post. – Електрон. текст, інфографіка, відео. – Режим доступу : https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/politics/fact-checker/manipulated-video-guide/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 14.10.2022.

Посібник The Washington Post щодо маніпулювання у відеозаписах визначає три види втручань: недостатній контекст (missing context), редагування, яке викривляє інформацію (deceptive editing), зловмисна фабрикація вмісту (malicious transformation). Цей стандартизований посібник містить багато прикладів, які постійно оновлюються, надає можливості перевірити підозрілі відео.

Вальорска М. Аґнєшка Діпфейк та дезінформація : практ. посіб. / Аґнєшка М. Вальорска ; пер. з нім. В. Олійника. – Київ : АУП, ЦВП, 2020. – 36 с.

Волошенюк О. В. Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ : навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / О. В. Волошенюк, О. В. Чорний. – Київ : АУП, ЦВП, 2020. – 54 с. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : https://www.aup.com.ua/metodika-formuvannya-umin-z-mediagra/. – Дата звернення : 14.10.2022.

Методичний посібник допоможе вчителям опанувати підходи до інтеграції медіаграмотності до курсу «Мистецтво» в початковій освіті. Перша частина посібника містить основи медіаграмотності, а друга – методики та практичні завдання в сфері екранних мистецтв та візуальної грамотності.

Волощенко О. Інтеграція медіаграмотності в навчальний предмет «Я досліджую світ» : навч.-метод. посіб. / О. Волощенко, О. Козак. – Київ: АУП, ЦВП, 2020. – 36 с.

Голуб О. Медіакомпас : путівник проф. журналіста [Електронний ресурс] / Олена Голуб ; ГО «Інститут масової інформації». – Київ : Софія-А, 2016. – 184 с. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf . – Дата звернення : 14.10.2022.

Посібник для журналістів-початківців, студентів, практикуючих медійників складається з шести розділів, у яких цікаво і доступно подано інформацію про сучасні професійні та етичні журналістські стандарти та особливості інформаційних жанрів журналістики. Посібник містить розділ, присвячений лайфхакам щодо верифікації інформації з соцмереж.

Григорович О. Медіаграмотність на заняттях з хімії : навч. вид. / О. Григорович ; ред. : О. Волошенюк, В. Іванов. – Київ : АУП, ЦВП, 2020. – 53 с., іл.

Посібник – перше видання в Україні, що розкриває питання освіти з медіаграмотності на заняттях із хімії. У книжці розміщено численні моделі завдань, що можуть бути використані під час занять із хімії.

Громадянська освіта. 3D демократії: думаємо, дбаємо, діємо : метод. посіб. для 10 кл. : в 7 ч. / [П. Вербицька та ін. ; ред. П. Кендзьора] ; [Асоц. викл. історії та сусп. дисциплін «Нова доба»]. – Львів : Панорама, 2018. Ч. 5 : Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність. – 2018. – 50 с., іл.

Гуменюк Л. Практична медіаграмотність. Посібник для бібліотекарів [Електронний ресурс] / Л. Гуменюк, В. Потапова ; ред. О. Волошенюк ; Акад. укр. преси ; Бібліоміст. – Київ : АУП, ЦВП, 2015. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : https://www.aup.com.ua/books/mbm/. – Дата звернення : 14.10.2022.

Земляна І. Робота під PRESSом : посіб. для безпеч. повсякден. роботи медійників [Електронний ресурс] / Ірина Земляна ; ред. Оксана Романюк ; ГО «Інститут масової інформації». – Київ, 2020. – 148 с. – Режим доступу : https://imi.org.ua/upload/books/2019/07/03/Posibnyk-z-bezpeky-2020.pdf. – Дата звернення : 14.10.2022.

Практичні рекомендації, включно з плануванням роботи й оцінюванням ризиків, зокрема в гарячих точках. Детально описано поради стосовно цифрової безпеки, кібербулінгу та психологічної безпеки, які будуть корисними не тільки журналістам, а й широкому загалу.

Информационный обман. Как не попасть впросак? Краткое руководство по медиаграмотности [Електронний ресурс] / Интерньюз-Украина. // ISSUU : [сайт]. – Режим доступу : https://issuu.com/internews-ukraine/docs/inform_obman/. – Назва з екрана. – Рос. – Дата звернення : 14.10.2022.

Посібник просто та доступно навчає критично аналізувати медіаповідомлення, розгледіти пропаганду, помітити цензуру або однобокість подачі інформації.

Каліберда М. С. Медіаграмотність на заняттях з біології : метод. посіб. для вчителя / М. С. Каліберда, Р. В. Шаламов. – Київ: АУП, ЦВП, 2020. – 60 с., іл.

Посібник є першим виданням в Україні, що розкриває питання освіти з медіаграмотності на уроках природознавства та біології. Наведено методики впровадження навчання з медіаграмотності, численні ідеї завдань, що можуть бути використані під час занять з природознавства та біології.

Книжка у світі Медіа : Програма факультативного курсу для закладів загальної середньої освіти. 5–7 клас. Розроб. занять / ред. : О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьова, В. Ф. Іванов. – Київ : АУП, ЦВП, 2018. – 116 с.

Посібник для викладачів медіаграмотності у закладах загальної середньої освіти, а також бібліотекарів. Містить програму факультативного курсу «Книжка у світі Медіа» для учнів 5–7 класів, необхідні основні та додаткові ресурси і матеріали, а також плани-конспекти занять відповідно до тем програми.

Кобзєва І. Формування у підлітків та молоді навичок безпечної поведінки в інформаційному просторі [Електронний ресурс] / І. Кобзєва, О. Бєлєніннік // Медіаосвіта і медіаграмотність : [портал]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://medialiteracy.org.ua/formuvannya-u-pidlitkiv-ta-molodi-navychok-bezpechnoyi-povedinky-v-informatsijnomu-prostori/. – Опубліковано : 31.08.2020. – Назва з екрана. – Дата звернення : 14.10.2022.

Запропоновані комплексні профілактичні програми, метою яких є системна просвітницька робота з формування навичок безпечної поведінки в Інтернеті, поширення технологій збереження здоров’я підлітків та молоді.

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін : посіб. для вчителя [Електронний ресурс] / Т. Бакка [та ін.] ; ред. : В. Іванов, О.Волошенюк, О. Мокрогуз ; АУП; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : АУП : ЦВП, 2016. – 200 с. – Електрон. аналог друк. вид. : – режим доступу : http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf. – Дата звернення : 14.10.2022.

Видання – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дисциплін. Посібник роз’яснює що таке медіа, медіаосвіта та медіаграмотність, базові методики критичного мислення. Запропоновано плани-конспекти уроків для курсів «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і світ». Вправи і завдання також можуть бути використані під час вивчення факультативних курсів за вибором, занять гуртків юних істориків тощо.

Медіаграмотність у школі. Ключові компетентності, форми та методи роботи // Директор школи. – 2018. – № 11 (143). – С. 4–25.

Media Navigator : Платформа для тих, хто хоче підвищити свій рівень медіаграмотності та допомогти у цьому іншим [Електронний ресурс] / Міжнар. лабораторія з медіаграмотності. – Режим доступу : https://medianavigator.org/. – Назва з екрана. – Дата звернення : 14.10.2022.

Проєкт, який створила міжнародна команда педагогів, тренерів, журналістів і дослідників. Платформа для тих, хто хоче підвищити свій рівень медіа грамотності та допомогти у цьому іншим – це комплекс корисних практичних вправ, посилань.

Медіаосвіта та медіа грамотність : підруч. для студ. пед. коледжів / ред.-упоряд. : В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; наук. ред. В. В. Різун. – Київ : ЦВП, 2014. – 431 с.

Мокрогуз О. П. Медіаграмотність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» : навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз ; ред. : В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк. – Київ : АУП, ЦВП, 2020. – 36 с.

Посібник містить аналіз методичного потенціалу типових освітніх програм та підручників інтегрованого курсу «Я досліджую світ» НУШ для початкової школи з точки зору формування медіаінформаційної грамотності. Автор пропонує серію методичних матеріалів для вчителя та численні ідеї завдань, що можуть бути використані під час занять в початковій школі.

Мороз О. Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню / О. Мороз. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 160 с.

Магічна книжка-пігулка для тих, у кого не вистачало часу чи аргументів самим пояснити чому цього не потрібно слухати, дивитися, читати. Це книжка-порадник з інформаційної гігієни, що містить прості правила, які здатен освоїти кожен, незалежно від віку. Авторка зрозуміло і покроково розповідає, що таке журналістські стандарти, що таке джинса, як фільтрувати інформацію на сайтах, телебаченні та в соціальних мережах (Фейсбук, Вайбер, Ютуб, Телеграм та ін.) та наводить програму–помічника в розпізнаванні фейків. Матеріал цієї книжки було б не зайвим викладати і в школі, для такої собі вакцинації підростаючого покоління від інфовірусів.

Наскрізна медіаосвіта в НУШ : зб. планів-конспектів медіа освітнього спрямування / [редкол. : В. В. Сичено та ін.] ; Дніпров. акад. неперерв. освіти. – Дніпро : Обдимко О. С., 2019. – 198 с. – (Нова українська школа).

Не потони в інформаційному дощі : навчання медіаграмотності громадян : посіб. для тренерів [Електронний ресурс]. – [Київ, 2016]. – 200 с. – Електрон. аналог друк. вид. : режим доступу : https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Citizen-Media-Literacy_Trainers-Manual_ua.pdf. – Дата звернення : 14.10.2022.

Посібник – складова проєкту «Програма медіаграмотності громадян» за підтримки Глобального фонду миру та безпеки, Міністерства внутрішніх справ і міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada) і є результатом співробітництва Академії Української преси, StopFake та IREX. Практичне керівництво для тренерів із медіаграмотності, які проводитимуть тренінги для громадян різних вікових категорій і професій, надає базові знання у сфері медіа, ознайомлює з видами маніпуляцій і пропаганди. Посібник надає базові інструменти перевірки інформації та критичного мислення.

Освітні практики із запобігання інфодемії, або як не ізолюватися від правди : навч. посіб. / ред. : О. Волошенюк [та ін.]. – Київ : АУП : Інтерньюз-Україна : ЦВП, 2020. – 68 с.

Посібник містить серію моделей занять із біології, громадянської освіти / історії, української мови та сценарій позакласного заходу, в які інтегрована медіаграмотність. Формує навички критичної оцінки медіаповідомлень, розуміння власної ролі у запобіганні інфодемії та відповідальне ставлення щодо поширення «вірусної» інформації. Посібник може бути використаний під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, післядипломної педагогічної освіти та педагогічних вищих навчальних закладів.

Основи медіаграмотності : навч.-метод. посіб. для вчителя. 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків / ред. : В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, О. П. Мокрогуз. – Київ: АУП, ЦВП, 2014. – 190 с.

Видання – перший посібник для вчителів, які викладають медіаграмотність у середній школі. Він містить плани-конспекти занять відповідно до тем програми «Основи медіаграмотності для 8 (9) класів», кожна з яких охоплює серію уроків. У конспектах подано чимало основних і додаткових ресурсів та матеріалів.

Практична медіаграмотність для бібліотек / О. В. Власюк, В. І. Потапова, І. Срібна ; ред. : О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванов. – Київ : АУП : ЦВП, 2019. – 61 с.

Цей посібник для бібліотекарів, які опікуються впровадженням медіаосвіти та медіаграмотності. Розробки занять та вправ можуть бути використані під час бібліотечних медіауроків, занять медіаклубів, гуртків юних журналістів тощо.

Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів / за загал. ред. В. Ф. Іванова. – Київ : АУП : ЦВП, 2019. – 100 с.

Прімбс Ш. Соціальні медіа для журналістів. Редакційна робота з Facebook, Twitter & Co / Штефан Прімбс ; ред. В. Іванов ; пер. з нім. В. Климченко. – Київ : АУП, ЦВП, 2018. – 198 с.

Книжка є продовженням серії «Журналістська практика», засновник якої – відомий німецький журналіст Вальтер Ла Рош. Це практичні поради з використання медійниками соціальних медіа.

Саприкін О. А. Сучасні інформаційні агентства : підручник / О. А. Саприкін ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 391 с.

Саприкін О. А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України / О. А Саприкін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – С. 87–94.

Філончук З. Медіаграмотність на заняттях з географії : навч. вид. / Зоя Філончук ; ред. : О. Волошенюк, В. Іванов. – Київ : АУП : ЦВП, 2020. – 73 с., іл.

Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / Міхаель Халер ; за загал. ред. : В. Ф. Іванова, А. Коль. – Київ : АУП : ЦВП, 2006. – 308 с.

Шейбе С. Медіаграмотність: Критичне мислення у мультимедійному світі : підруч. для вчителя / С. Шейбе, Ф. Рогоу. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : АУП : ЦВП, 2017. – 319 с.

Шкуринська Т. Розвиток м’яких навичок шляхом інтеграції медіаграмотності в освітній процес [Електронний ресурс] / Тетяна Шкуринська // Медіосвіта і медіаграмотність : [портал]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://medialiteracy.org.ua/rozvytok-m-yakyh-navychok-shlyahom-integratsiyi-mediagramotnosti-v-osvitnij-protses/. – Опубліковано : 09.11.2020. – Назва з екрана. – Дата звернення : 14.10.2022.

Розглядаються види м’яких навичок soft skils. Наведено приклади використання форм і методів роботи в освітній діяльності, подано короткий огляд засобів та інструментів медіаграмотності, які реалізують засвоєння навичок soft skils.

Якубовська Е. М. Медіаграмотність на заняттях з фізики : навч. вид. / Е. М. Якубовська ; ред. : О. В. Волошенюк, А. М. Григор’єва. – Київ: АУП; ЦВП, 2020. – 53 с.

Посібник містить численні ідеї завдань, розкриває методики впровадження медіаграмотності під час занять із фізики. Книжка корисна для урізноманітнення занять, дозволить зробити їх більш цікавими для учнів, розвивати не лише предметні компетентності, але й медіаграмотність.