Правила медіаграмотного клікера (ЮНЕСКО)

Медіаграмотний клікер – що це? [Електронний ресурс] // Медіаграмотність і медіаосвіта : [портал]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://medialiteracy.org.ua/mediagramotnyj-kliker-shho-tse/. – Опубліковано : 30.10.2020. – Назва з екрана. – Дата звернення : 20.10.2022.

Як медіаграмотний користувач (MIL* CLICKER) я обіцяю ПЕРЕВІРИТИ те, що споживаю, публікую чи поширюю:

* Медіа та інформаційна грамотність: критичне мислення, креативність, грамотність, міжкультурне громадянство, знання та сталий розвиток.

Права:

Я визначаю себе громадянином глобального суспільства** з правами та повноваженнями, які однаково діють в онлайн та офлайн просторі.

Я усвідомлюю, що мої публікації в інтернеті можуть мати як очевидні, так і непередбачувані наслідки для мене та по відношенню до прав інших. Знаю, що важливо думати критично перед тим як публікувати або поширювати будь-що. Я буду діяти етично і виправлю помилки, якщо їх допустив.

** Поняття «громадянство» тут використовується метафорично та мається на увазі «особистість», яка ідентифікує себе громадянином.

Освіта/Економіка:

Я визначаю себе частиною глобального світу та економіки. Я визнаю, що моя грамотність не може бути повноцінною без медіа та інформаційної грамотності (МІГ). Отже, те, як я використовую свої інформаційні, технічні та медіакомпетентності може сприяти встановленню миру та сталому розвитку в моїй країні, регіоні чи у світі.

Інформування аудиторії:

Я інформуватиму про медіа та інформаційну грамотність та навчатиму неї усіх як рівний рівному. Я буду висловлювати підтримку та заохочувати творчість і самовираження, а моя участь в обговореннях, що відбуваються в онлайн чи офлайн просторі, буде позитивною та орієнтованою на розвиток.

Міжкультурний діалог:

Я усвідомлюю, що різні погляди на культуру та релігію, а також думки інших людей можуть не співвідноситися з моїми. Я маю повагу до іншої думки.

Я намагатимусь подивитися на речі з перспективи інших людей, незважаючи на те, що я можу з ними не погоджуватись. Я вбачаю у МІГ інструмент, що розширює мої права та права інших у сфері прийняття усвідомлених рішень та дозволяє брати участь у міжкультурному діалозі, що допомагає зрозуміти інших людей.

Як медіаграмотна особистість я вестиму будь-який діалог без поширення ненависті.

Етика:

Я не поширюватиму інформацію, в достовірності якої я не впевнений/-на. Я маю повагу до приватного життя інших, їх прав в інтернет-просторі, включаючи інтелектуальні права), а мої дописи у процесі поширення та публікації медіаконтенту будуть етично сформульовані. Поширюючи дописи від інших, я завжди додаватиму відповідне посилання, що дозволить користувачам знайти першоджерело моїх коментарів та зробити власні висновки.

Розумний інтернет-пошук для чоловіків та жінок:

Я усвідомлюю, що інформація, медіа, технології та комунікаційний ландшафт стосується рівним чином як жінок, так і чоловіків. Я розумію, що МІГ – це можливість просування ґендерної рівності. Я буду використовувати отримані навички з МІГ задля встановлення рівних прав жінок та чоловіків різного віку, якщо в мене з’явиться така нагода. Я буду використовувати знання, навички та досвід з медіа та інформаційної грамотності під час отримання інформації в онлайн чи офлайн просторі та її поширення серед друзів або в сім’ї.