Що таке "Гібридна війна"? Вчені про її історичні витоки

Нове поняття «гібридна війна» виникло в XXI ст. для позначення поєднання класичної війни, тероризму, війни в інформаційній сфері та пропаганди. Сучасна практика гібридної війни проти України базується на потужній теоретичній та методологічній базі, розробленій військовими теоретиками і практиками США, Росії, країн ЄС, а також держав-лідерів Азіатського регіону - Китаю, Пакистану, Індії, Південної Кореї. Ґрунтовні розвідки щодо феномену гібридної, інформаційної війни зроблені також українськими науковцями. Розробки вчених дають чітке уявлення про специфіку ведення гібридних війн у військовій, економічній, політичній, інформаційній і культурній площині. Для розуміння специфіки такої війни в Україні корисна не тільки теорія, але й практичний досвід останніх десятиліть: війна в Іраку, у країнах колишньої Югославії, у Придністров'ї, Грузії, Криму, Донбасі.

Україна фактично є полігоном і лабораторією, де Росія багато років випробовує технології інформаційної війни, спеціальних медіа- операцій та соціальної інженерії. Росія століттями намагалась ментально переконати українців у тому, що власної історії вони не мають, а своїм існуванням завдячують «братньому народу». Статус такого полігона звісно не тішить, проте українські бійці інформаційного фронту набули вже чималий досвід протидії агресії й пропаганді ворога.

1. «Активні заходи» СРСР проти СІП А: пролог до гібридної війни : аналіт. доп. / Д. В. Дубов [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : Фенікс, 2017. - 88 с.

Дослідження досвіду радянсько-американського протистояння під час холодної війни. «Активні заходи» СРСР включали поширення дезінформації, використання агентів впливу та організацій прикриття, інші методи. Сьогодні ці самі методи застосовуються в межах гібридної війни, яку веде РФ проти України. Дослідження дозволить удосконалити інструменти протидії сучасним викликам гібридної війни.

*2. Березовець Т. - Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни» / Тарас Березовець. - 2-ге вид. - Київ: Брані Стар Паблішинг, 2016. - 391 с.: фот.

Відомий політолог, кримчанин Тарас Березовець аналізує механізми й технології гібридної війни, розв'язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Книга містить ексклюзивні свідчення очевидців окупації - українських, російських й міжнародних політиків, військових, експертів, журналістів.

*3. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. - Київ : Брехуненко Н. А., 2016. - 248 с.

У науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни. Простежено, що коріння цих війн сягають ХІІ cm. Головну вісь російсько- українських стосунків визначали саме війни. Описано мотиви, хронологію війн, перебіг військових дій та наслідки і вплив на українське майбутнє. Гібридна війна України, що почалася в 2014 р., розглядається в контексті перегуків ніж путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України XV-XX cm.

4. Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле / Віктор Брехуненко. - Київ : Брехуненко Н. А., 2017. -280 с.

Війна починається не зі зброї - а з готовності людей до цієї війни. Тому що спершу починається «війна за голови». У книзі розглядаються 39 міфів, які століттями поширювалися Україною. Головна мета цих «казок» - ментально переконати українців у тому, що власної історії вони не мають, а існуванням- завдячують «братньому народу». Міфи історик спростовує науковими джерелами. Проте війна за свідомість триває...

5. Вторжение в Украину: хроника российской агрессии/ Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец. В. Гусаров. - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. - 240 с.

Аналіз величезного потоку інформації про дії російських військ та їхніх прибічників в Україні в період з початку березня 2014 до початку 2016 р. Книга складається з систематизованих матеріалів і фактів, які стали відомі авторам у ході перебування в зоні активних бойових дій. Один з чотирьох розділів - «Особливості інформаційної війни Росії».

6. Головченко В. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження / В. Головченко, М. Дорошко. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 184 с.

Па підставі історичних і дипломатичних матеріалів здійснено історико-політичний аналіз причин і наслідків агресивної політики Росії щодо України. Автори кваліфікують збройну агресію РФ проти України як гібридну війну, що веде Москва в політичній, економічній, інформаційній та інших сферах.

*7. Деокупація : [тема номера] // Укр. тиждень. - 2017. - № 10. - С. 15-25.

8. Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу / Г. В. Пєвцов [та ін.] // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2015. - № 1. - С. 12-16.

Ґрунтовний аналіз концепцій інформаційної боротьби (інформаційної війни) у провідних країнах світу та її компонентів. Визначені роль і умови досягнення інформаційної переваги у сучасній збройній боротьбі та особливості ведення інформаційної війни у країнах Європи та США.

*9. Інформаційна безпека держави : підручник : в 2 т. / В. М. Петрик [та ін.]; за заг. ред. В. В. Остроухова. - Київ : Кн. палата України, 2016.

Т. 1. - 264 с.

Т. 2. - 328 с.: рис.

Подано визначення базових понять у сфері інформаційної безпеки держави. Аналізуються етапи, ознаки, суб’єкти та методи спеціальних інформаційних операцій. Розкрито сутність і технології маніпулювання свідомістю людини. Висвітлено способи виявлення маніпулювання через засоби масової інформації. Досліджено розвиток інформаційно-психологічного протиборства у воєнних конфліктах XX ст. Наведено шляхи формування основ теорії та практики інформаційно-психологічного протиборства. Охарактеризовано діяльність спеціальних служб України у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави.

*10. Комарчук О. Загальна характеристика рис гібридної війни / О. Комарчук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2016. - № 11. - С. 45-51. - (Міжнародні відносини).

Висвітлено основні риси, притаманні гібридним агресіям. Визначено історичну хронологію виникнення і поширення цього терміна. Вказано основне міжнародне законодавство, що регулює збройні конфлікти у світі (право Гааги, право Женеви). Досліджено хронологію розгортання подібного роду конфліктів за останні десятиліття між геополітичними лідерами у світі. Здійснено комплексний аналіз передумов ведення гібридних війн.

11. Коцур В. Національні меншини як інструмент «гібридної» політики Російської Федерації / Віталій Коцур // Сучасні проблеми політичної системи України : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2016, м. Переяслав-Хмельницький. - Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., - 2016. - С. 106-117.

Розглянуто вплив Російської Федерації на національні меншини в Україні, виявлено, що протягом 1990-х рр. спостерігалося посилення впливу Російської Федерації в усіх сферах життєдіяльності нашої держави. Інструментом «гібридної» політики Росії було обране російськомовне населення України та російська національна меншина.

*12. Левченко О. В. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України / О. В. Левченко // Наука і оборона. - 2017. - №2. - С. 11-16.

Па підставі аналізу перебігу процесів анексії Криму та війни па південному сході України визначено зміст гібридної війни Росії проти У країни та виокремлено етапи і фази її ведення.

13. Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти / Євген Магда. - Харків : Віват, 2015. - 302 с.

Провідний політичний експерт про причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії, механізми її підкорення Росією в умовах формального збереження Україною свого суверенітету. Автор аналізує причини ослаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує рецепт перемоги в протистоянні з найбільшою державою світу.

14. Міжнародна інформація: терміни і коментарі: навч. посіб. / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков. О. II. Кучмій, О. М. Фролова : Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - [2-ге вид., допов. та переробл.]. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - Розд. 4 : Міжнародна інформаційна безпека. - С. 259-349.

Обговорюються теоретичні та прикладні питання міжнародної інформації як складової сучасних міжнародних відносин. Подано тлумачення основних понять міжнародної інформації та розширений коментар до них, проаналізовано сучасні теорії та практику міжнародних інформаційних відносин, представлено тематичну антологію. Актуальним є розділ «Міжнародна інформаційна безпека».

15. Міжнародний досвід боротьби із сепаратизмом: висновки для України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова. А. О. Місюра. С. В. Дрьомов. К. Є. Войтовський; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: НІСД, 2016. - 51 с. - (Національна безпека : вип. 12).

Досліджено міжнародний досвід застосування силових і ненасильницьких методів урегулювання сепаратистських, зокрема збройних, конфліктів. Визначено сутність сепаратистського конфлікту на Донбасі як елемента гібридної війни РФ проти України. Запропоновано шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі з урахуванням способів і методів, які підтвердили на практиці свою ефективність.

*16. Морозов О. М. Визначення та складові системної (гібридної) війни / О. М. Морозов // Антропология. - 2017. - № 2. - С. 3-9.

*17. Парахонський Б. О. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська // Стратег. панорама. - 2017. - № 1. - С. 7-16.

Розглянуто нові параметри гібридних війн, пов'язані зі змінами інформаційного середовища. Перемога у гібридній війні - перемога не військова, а смислова. Під час гібридної війни інформація перетворюється на зброю, яка руйнує уявлення про дійсність. Гібридна війна пов'язана з сучасним інформаційним середовищем: без соціальних мереж вона не мала б сенсу. Поєднання військових, правових, моральних аспектів гібридної війни дестабілізує українське суспільство.

18. Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології XXI століття / Георгій Почепцов ; пер. з рос. Тамари Гуменюк. - Київ : КМ акад., 2017. - 260 с.

Як комунікації побудували наш світ. Як створюються ілюзії. Інструментарій інформаційних війн. Нові технології та напрями сучасної пропагандистської й інформаційної війни: реалізовані та майбутні підходи. Гібридно-інформаційна війна. Роль пропаганди та контрпропаганди. Покемонологія: стратегічний і тактичний інформаційний інструментарій. Комунікативна безпека на противагу інформаційній безпеці.

19. Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах / Георгій Почепцов; пер. з рос. Тамари Гуменюк. - Київ : КМ акад., 2016. - 312 с. : іл.

Відмінності інформаційної та інформаційно-смислової війни. Інформаційна війна працює з фактами, внаслідок чого до нас потрапляють факти недостовірні або ж узагалі протилежні реальності. Смислова війна працює з інтерпретаціями, виходячи з наявної моделі світу. Факти в смисловій війці можуть зазнавати змін па рівні інтерпретацій. Наприклад, військову операцію можна розцінити як каральну чи як антитерористичну.

*20. Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : КМ акад., 2016. - 504 с.

Інформаційні війни можливі в політиці, бізнесі, економіці, соціальному житті. Сучасні інформаційні війни - це агресивний інструментарій і збройного конфлікту між державами, і мирного життя. Постійний розвиток інформаційного простору продукує нові можливості для застосування цього інструментарію.

21. Пулим О. В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий аспект) / О. В. Пулим // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2016. - № 837. - С. 411-417. - (Юридичні науки).

Проаналізовано агресивну сутність політичної діяльності державного керівництва Росії проти України. Політика Кремля посягає на державний суверенітет та територіальну цілісність України, розв'язала так звану «гібридну» війну, створює на території України антидержавні, антиправові сепаратистсько-бандитські формування.

*22. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2016) / [упоряд., наук. ред. П. П. Гай- Нижник]. - Київ : Леся, 2016. - 347 с.: фот.

Автори статей виклали власний погляд на історичні витоки російської агресії проти України, дали наукову оцінку РФ як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р.

23. Рущенко I. П. Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни / I. П. Рущенко. Ю. І. Рущенко // Укр. соціум. - 2016. - № 3. - С. 88-99.

Описано події першої фази активних дій російсько-української війни па прикладі Харкова. Досліджено гіпотезу (план «А»), за якою саме Харків мав стати для В. Путіна «воротами в Україну». Згідно з російською концепцією гібридної війни па перших фазах відкритого конфлікту застосовується «м'яка сила» у формі масових заворушень, пропаганди та шантажу політичних еліт, ставиться мета захопити владу в регіонах «п'ятою колоною», «політичними туристами». Показано значущість спротиву громадянського суспільства, активістів, недержавних організацій, які змогли ефективно протистояти підривним кампаніям, зокрема «Русской весне».

24. Рущенко I. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / I. П. Рущенко. - Харків : Павленко О. Г., 2015. - 266 с.

Досліджено природу російсько-української гібридної війни. Висвітлено соціальну складову війни, яка стає визначальним чинником протиборства між агресором і Україною. Акцентовано увагу на дослідженні «підривних соціальних технологій», які агресор переш порив на «м'яку зброю» і використав для захоплення українських територій.

25. Сасин Г. В. Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) / Г. В. Сасин // Грані. - 2015. - № 3. - С. 18-23.

Розглянуто інформаційну війну в Україні та її передумови. Досліджено історію інформаційних атак проти України, які розхитували ситуацію всередині країни та створювали їй негативний імідж в світі. Серед них: нав'язування ідей федералізації, надання російській мові статусу другої державної, проблеми Чорноморського флоту, паливно-енергетичного комплексу, Криму і кримських татар тощо. Виявлено основні напрямки та способи застосування маніпулятивних, психоінформаційних технологій, запропоновано підходи до захисту інформаційного простору України.

26. Світова гібридна війна: український фронт : [кол. монографія] / за заг. ред. В. П. Горбуліна : Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2017. - 494 с.

Вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни як новітнього виду глобального протистояння у контексті системної кризи світової безпеки. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Проаналізовано локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Окреслено реформування міжнародних безпекових інститутів у новій, гібридній реальності.

27. Семен Н. Ф. Поняття «інформаційна війна» в контексті соціальних комунікацій / Н. Ф. Семен // Держава та регіони. - 2016. - Вип. 1. - С. 22-25. - (Соціальні комунікації).

Крізь призму соціальних комунікацій окреслено суть поняття «інформаційна війна». Проаналізовано українські та зарубіжні праці, що стосуються інформаційних війн, їх впливу на свідомість мас. Визначено основні методи впливу в ході інформаційної війни між Україною та Росією.

28. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора : монографія / В. Ткаченко. - Київ : Академія, 2016. - 256 с.

Центральний мотив книги - агресивна сутність «путінізму», його соціальні та ідейні витоки, еволюція від «європейського вибору» до «євразійства», плекання «совка» як соціального агента системи російської влади, дискредитація Нового світового порядку і нав'язування «іншого світу» Путіна. У роботі висвітлено агресивну сутність ідеологічної війни Росії проти України, а також культивовану агресором практику масового цинізму, моральної деградації і зневаги до загальнолюдських цінностей.

29. Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність / М. П. Требін // Укр. соціум. - 2014. - № 3. - С. 113-127.

Крізь призму концепції «гібридної» війни проаналізовано збройну боротьбу України. Обґрунтовано, що гібридна війна - це комбінація партизанської та громадянської воєн, а також заколоту і тероризму. Надано характеристику основних учасників гібридної війни: армії, терористів, партизанів, повстанців тощо, а також особливості притаманних їм бойових дій.

*30. Херпен М. X. Ван. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого : [пер. з англ.] / Марсель X. Ван Херпен. - Харків : Vivat, 2016. - 304 с.

Глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, Грузії та Україні. Погляд людини, яка, не беручи участі у війнах, педантично систематизує факти, що вразили світ, оцінює їх із позицій міжнародного права і шукає вихід із беззаконня, що панує. Наведені засоби, у тону числі заборонені міжнародним правом, які використовує російський президент, щоб зберегти свою владу. Історія, на жаль, повторюється тепер в Україні.

31. Черненко Т. В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України / Т. В. Черненко // Стратег. пріоритети. - 2016. - № 2. - С. 117-123.

Показані механізми розповсюдження ідеї сепаратизму в Україні за умов гібридної війни з боку РФ, зокрема, основні методи та інструменти інформаційної війни, можливості поширення потужних відцентрових тенденцій у західних регіонах України, визначено механізми можливої протидії.