Від інформаційної війни до війни сенсів

Смислова війна чи війна сенсів є найбільш тонкою складовою гібридної війни. Головним в ній стає не факт, повідомлення, а його інтерпретація, переосмислення на користь агресора. Смислова війна працює з усім населенням і розрахована на довготривалий період. Інформаційна війна не змінює переконань людей, як це робить смислова. Ефективність інформаційно-психологічного впливу посилюється, коли агресор спирається на певну модель світу людини і суспільства.

Кремль активно намагається зруйнувати нашу свідомість. Його замасковані технології проникають у буденне життя українців. Ця зброя не вбиває фізично. Втім, наслідки її застосування значно небезпечніші, ніж фізичні поранення - вона вражає свідомість, бойовий, моральний дух. Вплив гібридної агресії сьогодні відчуває кожний українець. Боти, тролі проникають в наше інформаційне середовище, маскуються під патріотів України, викликають довіру, залишаючи потрібний коментар, поширюють певний інформаційний матеріал, вступають у дискусію, виводять з рівноваги, розбурхуючи переважно негативні емоції: паніку, гнів, розчарування, страх. Поширюючи фейкову інформацію, вони змушують нас жити у викривленому інформаційному просторі. На жаль, серед нас, українців, є й зрадники, які отримують гроші за «промивання мізків», виступають активними гравцями у пропагандистській війні на боці ворога. Сьогодні вони грають на наших емоціях, а завтра, якщо не будемо розважливі, можемо і не помітити, як уже танцюватимемо під їхню дудку. Спрацьовує феномен вибіркового сприйняття, відповідно до якого людина бачить тільки те, що відповідає її картині світу. Фізичні війни захоплюють фізичний простір, інформаційні - інформаційний, смислові захоплюють і програмують усе навкруги: і віртуальний, і когнітивний простір (простір знань, усвідомлень, сенсів). Інформаційні війни помітніші за смислові. Смислові напади спеціально заховані в гарній обгортці, завуальовані ореолом естетичної привабливості. Книга, кіно, театр несуть більш привабливе смислове повідомлення, впливають на свідомість і мають більш глибинне значення. Тому для Сталіна письменники були «інженерами людських душ», для Хрущова - «автоматниками партії». Путінські інформаційні війська застосовують постійні смислові інтервенції, активуючи старі цінності про радянську «братерську сім'ю народів», «возз’єднання» Криму. Вони обрали символіку Другої світової війни, запроваджують нові цінності: «русский мір», «український народ - жертва хунти бандерівців-націоналістів-фашистів» тощо.

Якщо розглядати казкові приклади смислової та інформаційної війни, то Їжачок з казки «Про Лисицю, Їжачка та Інформаційні війни», якою починається цей бібліографічний покажчик, - жертва інформаційної атаки Лисиці, а їжачки, що змінили свою модель світу на нову і ходять без голочок - жертви смислової війни.

Сьогодні, коли Україна є учасницею війни, конче необхідно навчитися відрізняти правду від брехні, зрозуміти, що до вас застосовують інструменти психологічного впливу, знати як уберегти себе від психологічних та інформаційних атак.

*150. Алещенко В. І. Феноменологія «гібридної війни» та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект / В. І. Алещенко// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 2016. - № 1 (34). - С. 6-11. - (Військово-спеціальні науки).

Досліджено інформаційно-психологічну складову «гібридного» протисто¬яння та механізм її застосування РФ проти України, форми і методи ведення «гібридної» війни, інформаційних маніпулятивних технологій, психологічного тиску, пропаганди РФ тощо. Сформульовано рекомендації для реалізації відповіді на інформаційну агресію проти України.

151. Бергер Й. Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку / Йона Бергер ; пер. з англ. Анна Івченко. - Київ : Наш формат, 2018. - 240 с.

Йона Бергер присвятив 15 років вивченню феномена соціального впливу на прийняття рішень людини й дійшов висновку, що він є основою кожного нашого рішення - від роботи до сімейного життя і навіть того, чого уникаємо в повсякденному житті. Книжка допоможе комплексно поглянути на соціальні процеси, зрозуміти приховані причини людської поведінки, ухвалювати поміркованіші та об’єктивніші рішення.

152. Болотова О. НЛП для войны и мира / Оксана Болотова. - Одесса : ВМВ, 2015. - 96 с.

Найпростіші засоби і технології нейролінгвістичного програмування для подолання наслідків негативних впливів.

153. Буричка Р. «Споживання інформації» в сучасному укра-їнському місті під час війни: інформаційний «розрив» між Сходом та Заходом / Р. Буричка // Соціол. студії. - 2016. - № 2. - С. 6-9.

Розглянуто поняття «споживання інформації» як процес її пошуку, отримання та певні типи реакцій на неї. Визначено, що «розквіту» інформаційної війни сприяло існування недержавних проросійських ЗМІ, обмеження сепаратистами доступу до українських ЗМІ, подання ворогом інформації як єдиної об'єктивної. Обмеження українських ЗМІ місцевою «владою» на Сході призвело до поділу населення Східного й Західного регіонів на «ми» та «вони», створивши інформаційний «розрив» між мешканцями цих регіонів.

154. Виноградчий В. І. Сучасні інформаційні технології - джерело інформаційної небезпеки / В. І. Виноградчий // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 1. - С. 7-10.

Викладено концепцію інформаційно-психологічної безпеки. Розкрито зміст поняття «інформаційна війна» і основні прийоми маніпуляції з часів нацистської Німеччини до сьогодення.

155. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы / Петер Винтерхофф-Шпурк, пер. с нем. - 2-е изд. - Харьков : Гуманитар. центр, 2016. - 268 с.

Книжка про нову галузь дослідження - психологію засобів масової інфор¬мації. Автор у доступній формі представив когнітивні та емоційні аспекти використання засобів масової інформації, проаналізував вплив ЗМІ на формування громадської думки та поведінки людей, а також окреслив перспективи дослідження прикладної медіапсихології.

156. Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення / Ю. О. Горбань // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 136-141.

Визначено поняття «інформаційна агресія» на прикладі російського втручання в Україну, розглянуто методи та інструменти ведення інформаційної війни. Па конкретних прикладах показано основні маніпулятивні технології та прийоми, їх вплив на психіку, свідомість і поведінку людини. Проведене дослідження результатів соціологічних опитувань, рекомендації автора важливі для розуміння природи, інструментів і методів ведення сучасних інформаційних воєн, а також для здійснення ефективної державної політики протидії інформаційним агресіям.

157. Гізун А. І. Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства / Л. І. Гізун, В. С. Гріга // Безпека інформації. - 2016. - Т. 22, № 3. - С. 272-282.

З практичної точки зору розглянуто наукові праці Б. Ван Нікерка, М. Махараджа, Й. Йормакка, Я. Молса. Б. Хатчисона та ін. з теорії інформаційного протиборства та інформаційно-психологічного впливу. Проаналізовано моделі та концепції здійснення інформаційно-психологічного впливу, захисту від нього, виявлення психологічних та інформаційних атак, життєві цикли інформаційного протиборства.

*158. Головко О. Інформаційна віктимізація як наслідок формування медіаадикцій / О. Головко // Право України. - 2016. - № 4. - С. 167-173.

Інформаційна віктимізація - перетворення людини на жертву інформа¬ційно-психологічного впливу. Мас-медіа як засіб такого впливу. Залежність від медіаджерел внаслідок систематичного споживання їх медіаконтенту. Впровадження медіаосвіти та медіаграмотності - ефективний напрямок убезпечення населення від психологічного насилля.

* 159. Гребенюк А. В. Сучасний міф: проблема експлікації / А. В. Гребенюк // Гілея. - 2017. - Вип. 121 (№ 6). - С. 102-105.

Простежується взаємозв'язок міфу та масової свідомості, аналізуються риси сучасного міфу, зокрема політичного. Обговорюється емоційне сприйняття міфу через масові факти і символи.

*160. Григор'єв В. І. Вплив на людську свідомість - психологічні війни / В. І. Григор’єв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформолог ія. - 2015. - № 3. - С. 97-101.

Розкрито деякі технології та засоби маніпулювання свідомістю, форми та методи проведення психологічної війни. Розглянуто сучасний стан психологічного протиборства, а також особливості використання інформаційного впливу.

*161. Джердж С. Інформаційна війна Росії проти України: асиметрична відповідь /Сергій Джердж//Слово Просвіти. - 2016. - Ч. 15 (14-20 квіт.) - С. 3.

Інформаційна війна - спосіб використання інформації для впливу на свідомість людей, щоб змусити їх дотримуватися певної позиції. Тільки 15 % інформації сприймається свідомо. Підсвідома інформація вмикає в нас емоції, не залишаючи місця раціональному мисленню. При постійному повторювані ця інформація, а точніше, дезінформація, стає реальністю, з якою надзвичайно важко боротися. Проте асиметричну відповідь надають підрозділи психологічних операцій.

162. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури / О.П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов// Інформація і право. - 2017. - № 1. - С. 74-81.

Автори доводять, що ключовим фактором ризику для інформаційної безпеки суспільства виступають масштабні соціокомунікативні та соціокультурні трансформації, які мажуть нести у собі низку негативних соціальних наслідків.

163. Зеленін В. Основи міфодизайну: Психотехнології керування медіареальністю : навч.-метод. посіб. / Всеволод Зеленій. - Київ : Гнозіс, 2017. - 168 с.

Міфодизайн - висока психотехнологія генерації сенсів та управління по¬ведінкою людини за допомогою символів й образів, які спираються на свідомий і підсвідомий досвід людини або соціальних груп. Ця технологія важлива в російсько- українській війні, яку вважають війною сенсів, війною за мізки та душі людей.

164. Зеленін В. По той бік правди: НЛП як зброя інформаційно-пропагандистської війни Т. 1. НЛП XX століття / Всеволод Зеленін. - Вінниця : Віндрук, 2014; - 384 с.

Ця книжка знайомить читача із сучасними методами та психотехнологіями впливу на суспільну свідомість і підсвідоме, що потенційно можуть бути як нищівними, так і цілющими, рятівними, миротворчими чи вбивчими - все залежить від намірів користувача. Автор розкриває питання маніпуляції масовою свідомістю в умовах інформаційно-пропагандистської війни.

165. Ільннцька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам / У. Ільницька // Humanitarian Vision. - 2016. - Vol. 2, № 1. - С. 27-32.

Досліджено проблему інформаційної безпеки України та захисту національного інформаційного простору від пропагандистсько-мапіпулятивних інформаційно-психологічних впливів. Наведено види реальних і потенційних інформаційних загроз для медіапростору України, надано практичні рекомендації щодо вдосконалення державної інформаційної політики.

*166. Карпюк Г. Інформаційна війна: хочеш перемоги - наступай / Геннадій Карпюк // Уряд. кур’єр. - 2018. - 21 лют. - С. 5.

167. Качмар О. В. Тролінг як форма соціальної та індивідуальної агресії у віртуальних мережах / О. В. Качмар // Гілея. - 2016. - Вип. 109. - С. 147-150.

Проведено дослідження суті тролінгу як універсального явища, а також філософський аналіз агресивної складової цієї форми віртуальної комунікації. Розкриті його причини та типи. Здійснено аналіз процесу дестабілізації етики мережевих комунікацій під впливом тролінгу.

168. Ковалевич Б. В. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі / Б. В. Ковалевич // Грані. - 2014. - № 4. - С. 118-121.

За рахунок психологічних факторів, які впливають на поведінку людини в мережі, а також використання моделей впливу соціальні мережі стають платформою для позитивного або негативного впливу. Наведені такі психологічні фактори: «спіраль мовчання», стадний інстинкт, цілковита довіра опублікованій інформації, присутність лідерів думок, прагнення до самореалізації чи зміни реальності тощо. Розглянуті наступні моделі впливу: модель мережевих атак, модель залучення волонтерів, модель тотального блокування.

*169. Кочубей Л. Особливості сучасних інформаційно- комунікативних технологій в Україні / Лариса Кочубей // Наук. записки Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - 2017. - № 3 (29). - С. 44-70.

Проаналізовано сучасні інформаційно-комунікуативні технології, зокрема застосовані РФ в інформаційному просторі України. Автор робить висновок, що комунікаційні технології, з маніпулятивними технологіями включно, формують думку громадськості та все більше переходять в онлайн-режим.

*170. Морозов О. М. Боротьба в інформаційному просторі - психофізіологічний аспект, організація, протидія / О. М. Морозов // Антропология. - 2017. - № 2. - С. 10-16.

171. Муазі Д. Геополітика емоцій Як культури страху, приниження та надії змінюють світ / Домінік Муазі. - Київ : Брайт Букс, 2018. - 184 с.

Засновник інституту міжнародних відносин Франції Домінік Муазі підкреслює необхідність аналізу емоцій для розуміння мінливого світу та розгляду основних почуттів, що стоять за культурними відмінностями різних країн світу.

*172. Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Вид. 2-ге, стер. - Кіровоград : Імекс, 2015. - 243 с. : іл., табл.

173. Пода Т. А. Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості (соціально-філософський аналіз) / Т. А. Пода // Вісн. Нац. авіац. ун-ту, - 2014. - № 1. - С. 67-70. - (Філософія. Культурологія)

Сучасна війна - це якісно нове явище, пов'язане із системним використанням інформації з метою маніпуляції політичною свідомістю. Інформаційна війна є процесом соціального контролю, метою якого є знищення опонента з використанням інформації. Автором здійснено аналіз суті інформаційних війн та їх вплив на політичну свідомість.

174. Ткач В. Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України / В. Ф. Ткач // Стратег. пріоритети. - 2016. - № 1. - С. 99-109. - (Політика).

Досліджено феномен спецпропаганди як інформаційного складника гібридної війни Росії проти України. Масовий вплив на цільові аудиторії: державне і військове керівництво, особовий склад Збройних Сил України, мирне населення, світову громадськість, союзників нашої держави, нейтральні країни тощо. Визначено історичні передумови застосування спецпропаганди, її основні засоби, інструменти, методи й порядок здійснення, загрози для України.

175. Ярошенко Т. М. Етика сучасності: феномен гібридизації / Т. М. Ярошенко // Укр. соціум. - 2017. - № 1. - С. 8-19.

Розглянуто особливості етики новітньої доби, акцентовано увагу па проблемах кризового суспільства, появі та активізації модерних типів зла, формах людської деструктивності, серед яких важливе місце посідає феномен гібридизації. Виокремлено соціально-етичні аспекти явища кіберзлочинності, зокрема фейку, троллінгу.